تنفس چي ( CHI ) : يكي از تنفسهاي مشهور مي باشد كه در چين و خارج از چين طرفداران زيادي دارد وزماني كه اين تنفس همراه با حركات تاي شي مي شود اثرات آن خيلي بيشتر مي گردد.
هنرجويان سبكهاي دروني و هنرجويان تاي شي و كسانيكه مي خواهند به نيروي چي دست يابند بايستي تنفس چي را بخوبي انجام دهند.
براي اجراي تنفس چي آگاهي به " تان تين " ضروري مي باشد. در بدن انسان چندين " تان تين " شناخته شده است . " تان تين " به مفهوم " كانون فشار " است . اصليترين و شناخته شده ترين تان تين ، " تان تين پائين " مي باشد كه حدود سانتيمتر پائين تر از ناف قرار دارد . تان تين ديگري كه به " تان تين مياني " معروف است حدود سه سانتيمتر بطرف داخل ناف قرار دارد . تان تين سوم نيز بنام " تان تين بالايي " گفته شده است كه در ميان دو ابرو قرار گرفته است.
در بدن نقاط ديگري نيز وجود دارد كه بعنوان تاتين بوده ولي از اهميت كمتري برخوردارند . مثلا به اعتقاد چيني ها در انتهاي ستون فقرات جائي بنام " مركز زندگي " و يا " نقطه حيات " قرار دارد و محلهاي مهم ديگر روي قلب و گلو و غيره قرار دارند.
" تان تين پاييني " در تنفس چي و حركات تاي شي مهمترين جائي است كه مورد توجه قرار مي گيردو بعنوان مركز نيرو و اقتدار بشمار مي رود.


طرز تنفس چي : به حالت چهار زانو ( چن چوان ) بنشينيد چند دقيقه افكار خود را متمركز كنيد آنگاه چشمهايتان را ببنديد و فكر خود را روي " تان تين " ( تان تين پاييني ) كه حدود پنچ سانتيمتر زير ناف قرار دارد متمركز كنيد . سپس هوا را به آرامي از راه بيني وارد بدن نموده و دهانتان را ببنديد در حال دم بايستي هوا بطور كامل ششها را پر كند آنگاه در ذهن خود تصور نمائيد كه شكم خود را با دستهايتان به پائين ماساژوفشار مي دهيد و هواي درون ششها به " تان تين " وارد شده و در آن متمركز مي شود. در اين حال نبايد سينه حركت كند. بعد از تمركز هوا در تان تين كه به مفهوم تمركز همه نيروهاي دروني در " تان تين " است در آنجا هوا را به مدت بيست ثانيه نگه داريد ( در صورت پيشرفت در تمرينات مدت آن را به حدود 2 دقيقه نيز افزايش مي يابد ) سپس قسمت پايين ناف و محل تان تين را شل و آزاد نمائيد واجازه بدهيد هوا در تمام نقاط بدن و در همه سلولها به گردش در آمده وبه ستون فقرات رسيده وسپس به بالاترين نقاطبدنو سررفته آنگاه به ششها برگشته وبه آرامي و ملايمت از دهان خارجشود. عده اي معتقدند كه هنگام تخليه هوا بايستي زبان به سقف دهان چسبانده شود اين كار فقط براي بازدم آرام و ملايم است اگر شما با اراده خود بتوانيد نفس را به آرامي از راه دهان خارج كنيد نيازي به چسباندن زبان به سقف دهان نخواهيد داشت.
در هنگام عمل تنفس چي تصور نمائيد كه نيروي چي در همه نقاط بدنتان بيدار و تقويت و تشديد و قابل استفاده مي گردد و تحت كنترل شما در مي آيد.
تنفس چي را مي توانيد در مواقع مختلف انجام دهيد مثلا مي توانيد تنفس چي را روزي سه بار وهر بار بيست دقيقه در محيط آرام و ساكت و داراي هوائي پاك و تهويه شده انجام دهيد . بهترين مواقع تمرين در نيمه هاي شب و صبح زود مي باشد.
براي رسيدن به نيروي چي انجام مداوم ومستمر تمرينات تنفس چي لازم است و نبايد انتظار داشت كه با چند روز تنفس چي مي توان به حالتي قوي از نيروي چي دست يافت.

فوايد تنفس چي : تنفس چي در صورت استمرار منظم ، به وجود انسان آرامش كامل مي بخشد . در حالت آرامش ذهن و تعادل نيروي چي در بدن ، همه اعضاي بدن بصورت منظم ايفاي نقش مي كند واين نتايج حاصل مي شود.
ازدياد طول عمر ، كسب تندرستي و شادابي ، تقويت بنيه جسمي ، آرامش ذهن و استراحت و تمدد اعصاب ، درمان شدن ناراحتيهاي فكري ، تنظيم فشار خون ، معالجه زخم معده ، تصفيه خون ، تنظيم كاركرد رگهاي شكمي ، باز شدن رنگ قيافه وپوست ، از بين بردن خستگي روحي و جسمي ، پاك وبهداشتي كردن ششها ، احساس تعادل در فعاليت كلي بدن و اصلي ترين فايد آن بيداري و تقويت و تشديد نيروي چي است.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کمال عبداللهی منش  |